Laden...

shutterstock_266181725.jpg

Therapie

Er kan gebruik gemaakt worden van verschillende therapievormen en behandeltechnieken. De behandeling wordt aangepast aan de persoon en de ervaren klachten. Hieronder volgt een beschrijving van de meest gebruikte therapievormen.

Cognitieve gedragstherapie

De kerngedachte van cognitieve gedragstherapie is dat de manier van denken bepaalt hoe je je voelt en gedraagt. De manier van denken is te beïnvloeden en ook gedrag kan je veranderen. Cognitieve gedragstherapie is een therapie die zich het meest wetenschappelijk heeft bewezen en geschikt is voor een kortdurende behandeling. 

Cognitieve therapie richt zich op het veranderen van cognities: gedachten/overtuigingen die iemand heeft. Het beoordelen van gebeurtenissen gaat heel snel, en we doen dit op basis van de kennis die we al hebben uit eerdere leerervaringen. Wanneer je een keer in de trein een paniekaanval hebt gehad en dacht dat je zou gaan flauwvallen en bij het eerstvolgende station uitstapte, kun je in de trein (situatie) door de eerdere leerervaring (je kreeg een paniekaanval en dacht flauw te gaan vallen) zou je de situatie al snel als gevaarlijk kunnen beoordelen. De automatische gedachte ‘in de trein, val ik flauw’ kan opkomen. Automatische gedachten worden zo genoemd omdat ze heel snel en direct na een gebeurtenis opkomen, zonder dat je je daarvan bewust bent. Deze automatische gedachten worden voor waar aangenomen en beïnvloeden jouw gevoel en gedrag waardoor je bijvoorbeeld niet meer met de trein durft te reizen. Door meer grip te krijgen op deze gedachten en ze uit te dagen en te toetsen met gedragstherapie, wordt de angst minder en kun je je gedrag veranderen.

Gedragstherapie richt zich op het veranderen van gedrag dat niet functioneel of helpend is. Een veelgebruikte techniek is exposure met responspreventie. Exposure met responspreventie is een gedragstherapeutische techniek die kan worden gebruikt om bepaalde gedragspatronen te doorbreken. Normaal gesproken zou je in het eerder genoemde voorbeeld alleen al bij het zien van een trein rechtsomkeert maken, maar dat mag in dit geval niet. Dit wordt responspreventie genoemd, dus het voorkomen van de reactie die de persoon eerder altijd als gedrag vertoonde. Je gaat dus een ritje maken met trein (exposure) en mag niet gelijk weglopen (responspreventie) maar blijft in de situatie. Uiteindelijk zal de angst minder worden en langzaam verdwijnen (uitdoven).

EMDR (eye movement desensitisation reprocessing)

EMDR is een behandeling die voornamelijk gebruikt wordt bij de verwerking van trauma’s. Het is een relatief kortdurende en effectieve behandeling. Wanneer je regelmatig wordt geconfronteerd met vervelende herinneringen of beelden van iets wat je is overkomen, is deze behandeling in veel gevallen een goede manier om daar vanaf te komen. Samen met je behandelaar ga je de traumatische gebeurtenis in kaart brengen en daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal je vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen in combinatie met een afleidende stimulus. Deze stimulus bestaat uit oogbewegingen of geluiden en zal er toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Bij het terugdenken aan de oorspronkelijke gebeurtenis wordt je niet meer overspoeld door nare emoties. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf: ze worden bijvoorbeeld waziger of kleiner. Of er komen andere, minder nare, aspecten, van dezelfde situatie naar voren. Er kunnen ook spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Meer informatie en filmpjes zijn op de website www.emdr.nl te vinden.

 

PsycHe Leeuwarden
Psychologenpraktijk Henstra