Laden...

shutterstock_41236837.jpg

Tarieven en Vergoedingen

Algemeen

De behandelingen bij PsycHe Leeuwarden vallen onder de Basis Generalistische GGZ (BG-GGZ) en worden vergoed vanuit het basispakket door de zorgverzekeraars waar de praktijk een contract mee afgesloten heeft. Het aantal behandelgesprekken vergoed door de zorgverzekeraar, hangt af van het gekozen behandeltraject. Op grond van de aard en de ernst van de klachten, wordt gekozen voor een kort, middel of intensief traject. Deze trajecten variëren in behandelduur van enkele tot ca. 11 gesprekken. 

Vergoedingen

Met alle zorgverzekeraars is een contract afgesloten in 2021.

De kosten van de behandeling tellen in alle gevallen mee voor het verplicht eigen risico van de zorgverzekering. Dit eigen risico is in 2021 over het algemeen minimaal € 385,- . Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de zorgverzekeraar is altijd een verwijzing van de huisarts of andere erkende verwijzer nodig en moet er sprake zijn van diagnose die door de zorgverzekering vergoed wordt.
 

 

Tarieven

Heb je geen verwijzing van de huisarts of kan geen diagnose vastgesteld worden waarvan de behandeling door de zorgverzekeraar vergoed wordt, dan zijn de kosten voor jezelf. Je ontvangt daarvoor een factuur en de kosten zijn € 95,00 per consult.


Gespreksduur

De eerste afspraak, het intakegesprek waarin de klachten, hulpvraag en andere relevante gegevens in kaart worden gebracht, duurt 60 minuten. De vervolgafspraken duren, tenzij anders afgesproken, 45 minuten. Naast deze directe tijd, wordt ook indirecte tijd in rekening gebracht en dat is tijd voor dossiervorming, diagnostiek, administratie, rapportage, overleg met huisarts, voorbereiding, verslaglegging, uitwerken testen, e-mail en telefonisch contact met andere zorgverleners. De verhouding tussen directe en indirecte tijd is ongeveer 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd; dit is standaard voor onze beroepsgroep. Deze indirecte tijd is opgenomen in het tarief van de behandeling.

Afmelden

Meld je zo tijdig mogelijk telefonisch af, via telefoonnummer 0640769476, als je niet kunt komen op een gemaakte afspraak. Uiterlijk 48 uur (2 werkdagen dus uitgezonderd weekend en feestdagen) voorafgaand aan de afspraak, kan afmelden nog zonder dat kosten in rekening worden gebracht. Te laat afgemelde afspraken worden voor een deel in rekening gebracht: € 50,- per niet tijdig afgemelde afspraak. Deze kosten worden namelijk niet door de zorgverzekeraars vergoed.  

 

PsycHe Leeuwarden
Psychologenpraktijk Henstra