Laden...

shutterstock_41236837.jpg

Tarieven en Vergoedingen

Algemeen

De behandelingen bij PsycHe Leeuwarden vallen onder de Basis Generalistische GGZ (BG-GGZ) en worden volledig vergoed vanuit het basispakket door de zorgverzekeraars waar de praktijk een contract mee afgesloten heeft. Dat zijn o.a. de volgende zorgverzekeraars: De Friesland Zorgverzekeraar, Zilveren Kruis/Achmea, Menzis, Mutizorg/VRZ, DSW, Caresq en CZ en alle labels die onder deze zorgverzekeraars vallen.

Met VGZ en de daaronder vallende verzekeringen is geen contract afgesloten. Afhankelijk van de polis worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed. Als je een zorgverzekering hebt die niet onder de gecontracteerde zorgverzekeraars valt, lees dan de verdere toelichting onder vergoedingen verder op deze pagina.

De kosten van de behandeling tellen in alle gevallen mee voor het verplicht eigen risico van de zorgverzekering. Dit eigen risico is in 2019 over het algemeen € 385,- . Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de zorgverzekeraar is altijd een verwijzing van de huisarts of andere erkende verwijzer nodig en moet er sprake zijn van diagnose die door de zorgverzekering vergoed wordt.
 
Het aantal behandelgesprekken hangt af van het gekozen behandeltraject en dit wordt op grond van de aard en de ernst van de klachten, vastgesteld. Het behandeltraject kan bestaan uit een kort, middel of intensief traject, variërend van enkele tot ca. 12 gesprekken.

Heb je geen verwijzing van de huisarts of kan geen diagnose vastgesteld worden waarvan de behandeling door de zorgverzekeraar vergoed wordt, dan zijn de kosten voor jezelf. Je ontvangt daarvoor een factuur en de kosten zijn € 90 per consult.

Vergoedingen

Voor 2019 is een contract afgesloten met de meeste zorgverzekeraars en dan worden de kosten van de behandeling vanuit het basispakket vergoed (zie onder algemeen). De praktijk declareert rechtstreeks bij de zorgverzekering.
Met o.a. VGZ en de daaronder vallende labels  is geen contract afgesloten. De praktijk brengt de kosten in rekening bij de patiënt en deze dient vervolgens zelf de rekening in bij de zorgverzekering. Deze vergoedt, afhankelijk van de polis, de kosten geheel of gedeeltelijk. Bij een restitutiepolis wordt vrijwel altijd 100% van de kosten vergoed en dat betekent dat er geen eigen bijdrage is buiten het verplichte eigen risico. Bij naturapolissen hangt het van de verzekering af hoeveel procent van het NZA-tarief vergoed wordt. Deze vergoeding bedraagt vrijwel altijd 60% tot 80% van de kosten. Het is daarom verstandig om bij de zorgverzekeraar te informeren hoeveel procent van het NZA-tarief zij vergoeden om zo inzicht te krijgen in de aanvullende kosten van de behandeling.

Tarieven

Hieronder volgt een overzicht van de tarieven in 2019 behorend bij de verschillende behandeltrajecten. Onder algemeen en vergoedingen (de voorgaande alinea's) staat beschreven hoeveel hiervan vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Dit hangt dus af van de zorgverzekeraar waarbij je verzekerd bent en welke polis je hebt.

Traject Tarief Minuten per behandeling
Kort  € 507,62  tot 300
Middel € 864,92 300-500
Intensief € 1356,25 500-750
Onvolledig behandeltraject € 2017,19

tot 120

Gespreksduur

De eerste afspraak, het intakegesprek waarin de klachten, hulpvraag en andere relevante gegevens in kaart worden gebracht, duurt 60 minuten. De vervolgafspraken duren, tenzij anders afgesproken, 45 minuten. Naast deze directe tijd, wordt ook indirecte tijd in rekening gebracht en dat is tijd voor dossiervorming, diagnostiek, administratie, rapportage, overleg met huisarts, voorbereiding, verslaglegging, uitwerken testen, e-mail en telefonisch contact met andere zorgverleners. De verhouding tussen directe en indirecte tijd is ongeveer 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd; dit is standaard voor onze beroepsgroep. Deze indirecte tijd is opgenomen in het tarief van de behandeling.

Afmelden

Meld je zo tijdig mogelijk telefonisch af, via telefoonnummer 0640769476, als je niet kunt komen op een gemaakte afspraak. Uiterlijk 24 uur (uigezonderd weekend en feestdagen) voorafgaand aan de afspraak, kan afmelden nog zonder dat kosten in rekening worden gebracht. Te laat afgemelde afspraken worden voor een deel in rekening gebracht: € 45,- per niet tijdig afgemelde afspraak. Deze kosten worden namelijk niet door de zorgverzekeraars vergoed.  

 

PsycHe Leeuwarden
Psychologenpraktijk Henstra